Is ozon gezondheidsschadelijk?

 

Waar denkt u aan bij het horen van het woord: Ozon? De ozonlaag, luchtvervuiling, klimaatverandering. Met ozon heeft men niet altijd de meest prettige associaties. Er is veel onduidelijkheid over ozongas. Vooral wanneer u gaat werken met ozonapparatuur, is het van belang om kennis te hebben van de risico’s van ozon. Hoe schadelijk is ozon nu eigenlijk voor de gezondheid?

De positieve kanten van ozon
Ozon vormt een beschermende laag om de aarde: De ozonlaag. Door de ozonlaag kan UV-straling van de zon geen schade aanrichten aan de mens en het ecosysteem. Ozon is in zoverre onmisbaar voor onze gezondheid. Ozon is ook zeer nuttig voor reiniging en sterilisatie. De ozon die door een ozongenerator wordt gegenereerd doodt ongedierte, virussen en bacteriën en verwijdert alle (slechte) geuren uit de desbetreffende ruimte.

De negatieve kanten van ozon
In drukke gebieden als dichte steden kan ozon ontstaan door een reactie van zonlicht in combinatie met uitlaatgassen van auto’s en industriële uitstoot. De technische benaming voor dit proces wordt ‘fotochemische smog’ genoemd, in de volksmond beter bekend als ‘smog’. Een combinatie van de woorden ‘smoke’ en ‘fog’. Smog bestaat voornamelijk uit ozon (O3), hoe hoger de concentratie van smog, hoe schadelijker smog is voor de gezondheid.
Er zit altijd wel een beetje ozon in de lucht. Ozon gas is pas schadelijk wanneer de concentratie hoog is of wanneer ozon lang geconcentreerd in de lucht zit, ook wel ozonvervuiling genoemd. Ozonvervuiling is het hoogst op windstille dagen en intense zonneschijn. Echt zomers weer werkt als een katalysator op smog.

Blootstelling aan ozon
In Nederland hebben wij een stuk minder te maken met extreme smog dan andere landen, toch zijn de gemeten ozon concentraties ook bij ons schadelijk voor de gezondheid. Wanneer ozonconcentratie van 3 uur lang hoger is dan 240 µg /m3 (microgram per kubieke meter lucht) wordt een smogalarm afgegeven. Volgens de Europese norm mag de gemiddelde concentratie over een periode van 8 uur niet hoger zijn 120 µg /m3. Deze limiet mag niet meer dan 25 dagen per jaar worden overschreden. Gelukkig blijft Nederland tot nu toe altijd ruim onder de norm. Op deze wijze is ozon niet schadelijk voor de gezondheid. Bij blootstelling aan een hoge ozonconcentratie dringt bij inademing door tot in de kleinste luchtwegen en longblaasjes, daardoor ontstaat een prikkeling van de slijmvliezen. De meest voorkomende klachten zijn oogirritatie, hoesten en kortademigheid. Ouderen, kinderen en mensen met bijvoorbeeld astma zijn extra kwetsbaar.

Ozonbehandeling met ozon machines
Met de kennis die u nu heeft opgedaan vraagt u zich waarschijnlijk af waarom Ruwac Nederland ozongeneratoren en ozonvernietigers van Ecozone verkoopt. Wanneer er goed mee om wordt gegaan is ozon buitengewoon effectief voor het natuurlijk zuiveren van lucht. De mensheid en het ecosysteem worden niet voor niets beschermd door de ozonlaag. Ozon werkt steriliserend, het kan bijvoorbeeld worden ingezet om water te desinfecteren en te reinigen, micro-organismen in het binnenmilieu te doden, stankoverlast te verhelpen en stoffen na brand onschadelijk te maken. Onze ozongeneratoren zijn volkomen veilig. Er zijn ozongeneratoren waar na gebruik de ruimte een aantal uur geventileerd moet worden om ozonvrij te maken. Wij hebben echter ook een ozonapparaat dat de ozon genereert en vervolgens meteen vernietigt: De Super ActivO. Er is geen enkel middel dat zo snel en effectief een ruimte stankvrij, virusvrij, bacterievrij en/of ongediertevrij maakt als ozon. Na het gebruik van een ozonmachine van Ecozone kunt u binnen zeer korte tijd de ruimte betreden die door de ozonbehandeling weer helemaal fris en gezond is.

Bron: Strooming