Kunnen de ozongeneratoren van Ecozone ook werken in omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid?


In tegenstelling tot typische ozongeneratoren waarvan hun ozonproductiesnelheid afneemt met door toenemende vochtigheid in de lucht, produceren de ozongeneratoren van Ecozone ozon met een constant tarief – onafhankelijk van de vochtigheidsgraad tot 95%. De ozongeneratoren van Ecozone kunnen werken in omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid tot 95%. Dit maakt Ecozone ozonmachines bijzonder geschikt voor het uitvoeren van ozonbehandelingen op locaties met een hoge luchtvochtigheid - zoals huizen die worden hersteld na brand of overstromingsschade. De grafiek hieronder toont de stabiliteit van Ecozone ozongeneratoren onder vochtige omstandigheden. 

Ozongenerator luchtvochtigheid, vocht, vochtigheid, vochtige omstandigheden, ozon, ozonebehandeling, ozonmachines, ozon apparaat, ecozone, van helsdingen techniek, schone industrie